Viktigt med extern granskning enligt Västerviks kommun

Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i höst är det en god idé att ta reda på hur pass tillgängliga webbplatser, intranät och dokument är, för att kunna genomföra förbättringar.

Just nu genomför vi fler WCAG-revisioner än vanligt, vilket naturligtvis har med lagstiftningen att göra. Med en revision får kunden inte bara kunskap om sin status vad gäller tillgänglighet utan också förslag på lösningar. Västerviks kommun lät nyligen Funka göra en WCAG-revision av sin webbplats vastervik.se.

Vi har stort förtroende för Funka när det gäller tillgänglighetsfrågorna så det kändes tryggt att låta dem gå igenom vastervik.se. Vi har tidigare gjort en liknande genomgång och blev nöjda med den rapport vi fick då, säger Phia Bergdahl, kommunikatör på Västerviks kommun.

När vi granskar digitala gränssnitt går en eller flera av våra experter igenom varje punkt i de valda riktlinjerna, i det här fallet WCAG 2.0 AA, och kontrollerar dem manuellt, med olika verktyg och vid behov även med tekniska användarhjälpmedel. Alla resultat kvalitetskontrolleras därefter av en annan konsult för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.

Det allra viktigaste i mitt jobb är att tolka riktlinjerna korrekt och att kunna bedöma hur allvarligt ett problem är och i vilken omfattning som avsteget sker, säger Sandra Eriksson, tillgänglighetsexpert på Funka.

Den revisionsrapport som kunden får innehåller dels en checklista med godkänt eller icke godkänt och länkar och exempel på var vi hittat brister, men även kommentarer, bilder och kodexempel. Vi beskriver tydligt på vilket sätt som objekt och funktioner kan utgöra tillgänglighetsproblem för användarna, och för vilka användargrupper.

Vi fick en tydlig rapport med de punkter som behöver förbättras på vastervik.se. Några av punkterna kunde vi åtgärda själva och andra tog vi med oss till vår webbleverantör. Tillsammans med leverantören gick vi igenom rapporten och gjorde en åtgärdslista, rapporten var ett perfekt underlag för den beställningen. Många av de fel som Funka hittade var sådant som vi själva inte hade kunnat upptäcka menar Phia Bergdahl.

Att ta in en oberoende aktör för att kontrollera andra leverantörer är viktigt för att säkerställa kvaliteten. Alla kan inte vara specialister på allt, så precis som de flesta använder en särskild byrå för teknisk utveckling och en annan för formgivning, en tredje leverantör för sökmotoroptimering och en fjärde för IT-säkerhet är det en god idé att ta in expertis för att se till att kraven på tillgänglighet uppfylls.

Den mest givande delen i arbetet med att göra en revision är överlämningsmötet. Vi går igenom punkterna i revisionen med kunden och förklarar hur vi har bedömt och varför. Kunden får tillfälle att ställa frågor och det blir tydligt hur bristande tillgänglighet påverkar användare och vad det kan leda till. Ofta avslutas ett överlämningsmöte med en diskussion kring hur vi kan ta nästa steg tillsammans med kunden och dess leverantör, vilket är givande både för kunden och för mig som konsult, tillägger Sandra Eriksson.

Vastervik.se, öppnas i nytt fönster

Funkas utbud av analyser

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)