Vita Käppens Dag

Tre Frågor till Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund, med anledning av Vita käppens dag (White cane safety day) den 15 oktober, en dag som sedan 1964 firas över hela världen för att uppmärksamma självständighet för blinda och synskadade.

Vad kan vi se fram emot för aktiviteter under Vita Käppens dag i år?

Detta är en dag som traditionellt sätt brukar ha mycket tillgänglighetsfokus, speciellt i lokalföreningarna. En vanlig aktivitet är att bjuda in politiker att vara med på inlevelseövningar, vilket både SRF och Funka erbjuder. Tanken är att deltagare med hjälp av specialpreparerade glasögon får prova på hur det kan vara att ha en synnedsättning och samtidigt ta sig fram i omgivningen med hjälp av en vit käpp. Detta brukar vara ett bra sätt för att uppmärksamma hur den fysiska tillgängligheten påverkar upplevelsen av en synnedsättning.

Centralt har vi i år valt att fokusera på kostnadsfrågan kring den vita käppen. Den vita käppen kostar, men också själva utbildningen i att lära sig tekniken att faktiskt kunna använda käppen kan vara till viss mån avgiftsbelagd, beroende på bostadsort.

Mycket på Vita käppens dag handlar annars om säkerhet. Vad ser du som den största utmaningen för synskadades rörlighet i trafiken?

SRF ser en stor utmaning i att få människor att börja använda den vita käppen. För personer som förvärvat en synnedsättning är det ofta en jättetröskel att visa sig ute med käppen och det krävs mycket träning för att få in rätt teknik.

Dessutom har trafikmiljön blivit allt tuffare. Andelen vanliga övergångsställen har minskat, vilket bidrar till att övergångar kräver mer samspel mellan trafikanter och gångare, vilket försvåras om man har en synskada.

Även gatubilden har ändrats genom att exempelvis kanter tagits bort för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. Då finns det inget att följa för en person som använder vit käpp. Det blir helt enkelt svårt att navigera jämfört med hur det var förr. Tidigare fanns det mer tydliga trottoarer.

Dessutom kan det ibland kan vara svårt att hitta information om den fysiska tillgängligheten. Det görs mycket bra saker men det saknas en samlad information om vad som gjorts och hur det är tänkt att olika målgrupper ska få nytta av åtgärderna.

Finns det olika typer av käppar?

Det finns två olika typer som utgår från samma grundmodell, teknikkäppen och markeringskäppen. Teknikkäppen är längre och kraftigare vilket gör att den lämpar sig bra för att tekniskt kunna orientera sig i närmiljön. Markeringskämpen skiljer sig från teknikkäppen genom att vara en smalare variant vars syfte är att snarare skapa uppmärksamhet från medtrafikanter. Markeringskäppen kräver ofta viss syn till skillnad från teknikkäppen.

Inlevelseövningar

Den 15 oktober firas Vita käppens dag på flera håll i landet. Synskadades Riksförbund olika distrikt uppmärksammar detta med information, hjälpmedelsvisningar och olika pröva-på-aktiviteter.

Funka erbjuder inlevelseövningar för alla som möter människor med olika förutsättningar i sitt yrke eller sin vardag. Under utbildningen får deltagarna prova på vad det innebär att ha en funktionsnedsättning – i verkligheten, bland annat att orientera sig i stadsmiljö med olika grader av synnedsättning, med hjälp av vit käpp.

Information om den vita käppen på Synskadades Riksförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

Evenemang under Vita Käppens Dag runt om i Sverige, öppnas i nytt fönster

Bakgrund och historik om hur White Cane Safety Day kom till i USA 1964, på National Federation of the Blinds webbplats (på engelska), öppnas i nytt fönster

Foto: Synskadades Riksförbund