Standardiseringsarbete

Funka deltar i standardisering på nationell och europeisk nivå. Vi tror på standardisering som verktyg för utveckling. Dessutom är det ett bra sätt att bidra till samverkan och kunskapsutbyte mellan industri, akademi, offentlig sektor och brukarorganisationer. Standardisering är en av flera viktiga faktorer som ska till för att få momentum vad gäller en hög nivå av tillgänglighet.

Några aktuella exempel på standarder vi varit delaktiga i arbetet med presenteras här.

Ny europeisk standard om Design for All

Design för alla kan hjälpa organisationer att uppnå tillgänglighet och nå fler användare. Det är bakgrunden till den europeiska standarden EN17161, som publicerades i våras.

Information om den europeiska standarden EN17161.

Tillgänglighet i all standardisering: TK536

Funka deltar i Samordningsgruppen för tillgänglighet, TK536. Kommittén ska verka för att tillgänglighetsperspektivet genomsyrar all standardisering.

Tillgänglighet i all standardisering – information om samordningsgruppen.

Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster: EN301549

De tre Europeiska standardiseringsorganen ETSI, CEN och CENELEC har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en gemensam Europeisk standard för krav på IT-tillgänglighet, EN301549. Från början var fokus på Upphandlingsdirektivet, men nu fungerar standarden även som minimikrav för Webbtillgänglighetsdirektivetv.

Europeiska tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster: EN301549.

Likvärdig tillgång till tjänster:
NS 11030

Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 531 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning av tjänster, vilket definieras som att man erbjuder tjänster på ett sådant sätt att alla har likvärdig tillgång till dem.

Standarden NS 11030 finns att köpa på norska och engelska på standard.no, öppnas i nytt fönster.

Krav på fysisk utformning och interaktionsdesign för automater:
NS 11022

Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 520 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning för automater, både vad gäller den fysiska utformningen och interaktionsdesignen.

Standarden NS 11022 finns att köpa på norska på standard.no, öppnas i nytt fönster.

Kognitiv tillgänglighet:
ISO

Funkas Stefan Johansson har tillsammans med Anita Hilldén och Hans Hammarlund fått i uppdrag av Handikappförbunden att företräda dem i arbetsgruppen för hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet inom ISO/TC 173/WG 10.

ISO standarden för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ISO/TC 173 (på engelska) på ISO:s webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)